۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

تجسم اعمال

تجسم اعمال

سخنرانی با موضوع تجسم اعمال حضرت آیت الله ناصری دریافت فایل

راضی بودن از اعمال خوب

راضی بودن از اعمال خوب

مکارم اخلاق – راضی بودن از اعمال خوب (طلب داشتن از خدا) حضرت آیت‌الله ناصری مدظله‌العالی دریافت فایل

علی شناسی

علی شناسی

سخنرانی  با موضوع علی شناسی حضرت آیت الله ناصری دریافت فایل

غفلت از وجود خدا

غفلت از وجود خدا

سخنرانی  با موضوع غفلت از وجود خدا حضرت آیت الله ناصری دریافت فایل

ایمان قلبی

ایمان قلبی

سخنرانی  با موضوع ایمان قلبی حضرت آیت الله ناصری دریافت فایل